Blog

ChatGPT styly psaní

chatgpt-112-styly-psani-navod

Využijeme ChatGPT pro úpravu marketingových textů tak, aby text vygeneroval mnohokrát a pokaždé v různých stylech.

Hlavní ChatGPT prompt

Chci, abys ses choval jako redaktor článků. Budu ti posílat odstavce textu. Chci aby jsi je několikrát přepsal, pokaždé v jiném stylu psaní. Texty vypisuj ve formátu tabulky.

Dobře, jsem připravený pracovat jako redaktor článků. Pošli mi, prosím, odstavec, který chceš, abych přepracoval. Poté ti poskytnu přepisy v různých stylech psaní, které budou zobrazeny ve formátu tabulky.

Nyní vložím text, který chci upravovat

Společně vytvoříme všechny procesy pro rozvoj a podporu tvého podnikání, které nutně potřebuješ k realizaci silných, pozitivních změn. Jsem mentor s pestrými zkušenostmi napříč desítkami oborů a mnoha tisíci hodin konzultací. Pokud jsi připraven začít nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abys byl lepším lídrem, obchodníkem, marketérem, ke kterému navíc ostatní vzhlíží a zákazníci se k němu vrací, jsem tu, abych ti pomohl.

Styl psaní Přepis odstavce
Formální Společně vybudujeme procesy, které jsou nezbytné pro rozvoj a podporu vašeho podnikání, umožňující dosažení pozitivních a silných změn. Jako mentor s bohatými zkušenostmi z desítek oborů a tisíců hodin konzultací jsem připraven vás podpořit ve vašem úsilí stát se efektivním lídrem, obchodníkem, marketérem, jehož autorita je uznávána a ke kterému se zákazníci rádi vracejí.
Neformální Spolu navrhneme všechny ty supr procesy, co potřebuješ pro rozjezd nebo rozšíření tvýho podnikání, a to s cílem dosáhnout skvělých změn. Jsem zkušenej mentor s hodně přešlapanými obory a tisíci hodinama konzultací. Když si připravenej stát se lepším šéfem, obchodníkem, marketérem, ke kterýmu se ostatní koukají a zákazníci se vrací, tady jsem pro tebe.
Povzbudivý Společně nastartujeme ty nejlepší procesy pro rozvoj a podporu tvého podnikání, které tě posunou k silným a inspirativním změnám. Jsem mentor s širokým spektrem zkušeností z mnoha oborů a tisíců hodin konzultací. Jsi-li připraven začít nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abys se stal lídrem, obchodníkem, marketérem, který inspiruje ostatní a zákazníci se k němu rádi vrací, jsem tu, abych tě povzbudil a pomohl.
Stručný Společně navrhneme klíčové procesy pro rozvoj tvého podnikání a dosažení pozitivních změn. Jsem zkušený mentor z mnoha oborů, připravený tě podpořit ve tvém úsilí stát se efektivnějším lídrem, obchodníkem a marketérem.
Humorný Společně vytvoříme procesy pro rozvoj tvého podnikání tak, aby ti záviděl i Superman. Jsem mentor s tolika zkušenostmi, že bych mohl otevřít vlastní encyklopedii. Když chceš být lepším lídrem, obchodníkem, marketérem a zákazníkům se budeš líbit, když jim splníš jejich tužby.
Básnický Společně stvoříme procesy, jak květ rozkvete, pro rozvoj tvého podnikání, kde změna v srdci jde. Jsem mentor s vědomostmi, co lesy stín dává, z oborů desítek a tisíců hodin, jež zkušeností dává. Jsi-li připraven na cestu, co vede k vrcholu, v lídru, obchodníku, marketéru, jehož jméno bude známé, jsem tu, abych ti svou pomoc, jako hvězdný prach, dal.
Vypravěčský Bylo nebylo, společně vytvoříme procesy pro růst a podporu tvého podnikání, které tě dovedou k neuvěřitelným, pozitivním změnám. Jsem mentor, který prošel desítkami oborů a strávil mnoho tisíc hodin konzultacemi jako moudrý čaroděj. Pokud jsi připraven začít nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abys se stal legendárním lídrem, obchodníkem, marketérem, ke kterému ostatní vzhlíží a zákazníci se k němu stále vrací, jsem tu, abych ti pomohl psát tvůj příběh.
Inspirativní Společně odkryjeme procesy, které ti umožní rozvíjet a podporovat tvé podnikání směrem k neomezeným možnostem a pozitivním změnám. Jsem mentor s nekonečnými zkušenostmi z desítek oborů a tisíců hodin konzultací. Když jsi připraven začít nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abys se stal lídrem, obchodníkem, marketérem, který mění svět a zákazníci se k němu vrací, jsem tu, abych ti dal sílu a inspiraci.
Motivační Společně odhalíme ty nejlepší procesy pro rozvoj a podporu tvého podnikání, které tě katapultují k silným a pozitivním změnám. Jsem mentor s nepřeberné množství zkušeností z desítek oborů a tisíců hodin konzultací. Pokud jsi připraven vystoupit ze své zóny pohodlí a pokračovat ve své cestě k tomu, abys se stal lídrem, obchodníkem, marketérem, který dokáže překonávat hranice
Vědecký Společně implementujeme procesy pro rozvoj a podporu vašeho podnikání, které vedou k empiricky ověřeným, pozitivním změnám. Jsem mentor s rozsáhlými zkušenostmi získanými z desítek oborů a mnoha tisíc hodin konzultací. Pokud jste připraven zahájit nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abyste se stal efektivnějším lídrem, obchodníkem, marketérem, jehož autorita je uznávána a ke kterému se zákazníci pravidelně vracejí, jsem tu, abych vám poskytl empiricky ověřené strategie a metody.
Přátelský Společně vytvoříme ty nejlepší procesy pro rozvoj a podporu tvého podnikání, které ti pomohou dosáhnout skvělých a pozitivních změn. Jsem mentor s mnoha zkušenostmi z desítek oborů a tisíců hodin konzultací. Když jsi připravený začít nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abys byl úžasným lídrem, obchodníkem, marketérem, ke kterému ostatní vzhlíží a zákazníci se k němu rádi vracejí, jsem tu jako tvůj kamarád, abych ti pomohl.
Energetický Společně nastartujeme procesy, které tvé podnikání katapultují k růstu a úspěchu, přinášejíc silné a pozitivní změny! Jsem mentor s ohromujícím množstvím zkušeností z desítek oborů a tisíců hodin konzultací. Pokud jsi připraven rozjet nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abys se stal dynamickým lídrem, obchodníkem, marketérem, ke kterému ostatní vzhlíží a zákazníci se k němu vrací, jsem tu, abych ti dodal energii a pomohl!
Empatický Společně navrhneme procesy pro rozvoj a podporu tvého podnikání, které ti pomohou překonávat překážky a dosáhnout pozitivních změn. Jsem mentor s hlubokým porozuměním pro desítky oborů a tisíce hodin konzultací. Pokud jsi připraven začít nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abys byl empatickým lídrem, obchodníkem, marketérem, ke kterému ostatní vzhlíží a zákazníci se k němu rádi vracejí, jsem tu, abych ti naslouchal a poskytl podporu.
Avantgardní Společně transformujeme procesy pro evoluci tvého podnikání, posouvajíc jej do neznámých dimenzí silných a pozitivních změn. Jsem mentor, entita s nekonečným množstvím zkušeností z desítek oborů a tisíců hodin konzultací. Pokud jsi připraven zahájit nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abys se stal ikonoklastickým lídrem, obchodníkem, marketérem, ke kterému ostatní vzhlíží a zákazníci se k němu vracejí jako ke světlu, jsem tu, abych ti pomohl transcendentálně.
Diplomatický Společně vypracujeme procesy pro rozvoj a podporu tvého podnikání, které ti umožní dosáhnout harmonických a pozitivních změn. Jsem mentor s mnohaletými zkušenostmi z desítek oborů a tisíců hodin konzultací. Pokud jsi připraven začít nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abys se stal respektovaným lídrem, obchodníkem, marketérem, ke kterému ostatní vzhlíží a zákazníci se k němu rádi vracejí, jsem tu, abych ti poskytl diplomatickou a citlivou pomoc.
Nadčasový Společně vybudujeme procesy pro rozvoj a podporu tvého podnikání, které ti umožní dosáhnout trvalých a pozitivních změn. Jsem mentor s neocenitelnými zkušenostmi z desítek oborů a tisíců hodin konzultací. Pokud jsi připraven začít nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abys se stal lídrem, obchodníkem, marketérem, jehož úspěchy přežijí čas a ke kterému ostatní vzhlíží a zákazníci se k němu stále vracejí, jsem tu, abych ti poskytl moudrost a směr.
Optimistický Společně nastartujeme procesy, které rozšíří tvé podnikání, otevřou nové horizonty a přinesou radostné a pozitivní změny. Jsem mentor s mnoha úspěchy z desítek oborů a tisíců hodin konzultací. Pokud jsi připraven začít nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abys byl lídrem, obchodníkem, marketérem, ke kterému ostatní vzhlíží a zákazníci se k němu vrací s úsměvem, jsem tu, abych ti poskytl podporu a přinesl slunce do tvých snah.
Realistický Společně vytvoříme procesy pro rozvoj a podporu tvého podnikání, které ti poskytnou přiměřené a pozitivní změny. Jsem mentor s mnoha praktickými zkušenostmi z desítek oborů a tisíců hodin konzultací. Pokud jsi připraven začít nebo pokračovat ve své cestě k tomu, abys se stal lídrem, obchodníkem, marketérem, ke kterému ostatní vzhlíží a zákazníci se k němu vracejí díky jeho realistickým očekáváním, jsem tu, abych ti poskytl pragmatickou a efektivní pomoc.

Nejoblíbenější výstupy mohu neomezeně kombinovat

Kombinuj Neformální a Humorný styl.

Spolu navrhneme všechny ty špičkové procesy, co potřebuješ pro rozjezd nebo rozšíření tvýho podnikání, a to s cílem dosáhnout super změn. Jsem zkušenej mentor s hodně přešlapanými obory a tisíci hodinama konzultací, že bych mohl otevřít vlastní encyklopedii. Když si připravenej stát se lepším šéfem, obchodníkem, marketérem, ke kterýmu se ostatní koukají a zákazníci se vrací, tady jsem pro tebe s humorem na jazyku.

Video návod pro ChatGPT přepisování textů v různých stylech

Kompletní seznam 112 stylů psaní pro ChatGPT

Protože si můžete oblíbit konkrétní styly psaní a nařídit ChatGPT, aby udělal varianty na přímo vybrané.

Styly psaní: Akademický, vědecký, přátelský, energetický, empatický, avantgardní, diplomatický, nadčasový, optimistický, realistický, vtipný, formální, neformální, profesionální, motivační, inspirativní, konzervativní, novinářský, poetický, kritický, ironický, sarkastický, lyrický, expresivní, nadsázka, satirický, didaktický, romantický, popisný, minimalistický, maximalistický, alegorický, parodický, epický, tragický, komický, hororový, sci-fi, detektivní, fantazijní, dobrodružný, kolokviální, řečnický, esejistický, příběhový, reportážní, analýza, kritika, recenze, vyprávění, monolog, dialog, dopis, úvaha, argumentace, deník, biografie, autobiografie, memoáry, blog, eseje, články, próza, poezie, drama, tragédie, fikce, non-fikce, seznam, návod, instrukce, anotace, abstrakt, shrnutí, rešerše, hodnocení, rozhovor, řeč, komentář, glosa, úvod, závěr, teze, hypotéza, korelace, příčina, důsledek, příklad, analogie, kontrast, srovnání, aforismus, pleonasmus, aluze, paralela, příměr, symbol, alegorie, ironie, sarkasmus, satira, apokope, afereze, epenteze, metáfora, metonymie, synekdoche, antiteze, paradox, zeugma, aliterace, asonance, anafora, epifora, epanastrofa, chiasmus, anadiplosis, polysyndeton, asyndeton, elipsa, enumerace, klimax, antiklimax, apoziopeze, apostrofa, hyperbaton, retorická otázka, paronomázie, anastrofa, perifráze, inverze, konverze, etymologie, geneze, příběh, anekdota, bajka, epos, idyla, elegie, óda, sonet, balada, romance, hrdinská básnická, epigram, limerick, haiku, tanka, senryu, epitař, epitaf, epistolární, deník, dramatizace, scénář, opereta.