Blog

Dotace na ochranné známky pro květen, červenec a září 2021

Evropská unie nabízí malým a středním podnikům možnost získat až 1 500 EUR na duševní vlastnictví. Ochraň svou značku celoevropsky s minimálními náklady.

Dotace je určená pro:

1. Pro registraci národní nebo evropské ochranné známky či průmyslového vzoru

Dotaci můžeš využít na administrativní poplatek spojený s registrací ochranné známky nebo průmyslového vzoru.

2. Na služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví

To v praxi znamená, že dostaneš automatizovanou rešerši do Úřadu průmyslového vlastnictví nebo EUIPO.

Kolik můžeš získat peněz

 • 50 % ze základního poplatku za registraci ochranné známky.
 • 75 % z částky za rešerší u ÚPV nebo EUIPO.

Obojí do výše 1 500 EUR.

Ušetříš za registrační poplatek za českou ochrannou známku = 5 000 Kč (registrace ve 3 třídách), za evropskou ochrannou známku = 850 EUR (registrace v 1 třídě).

Dotace je pro malé a střední podniky (podniky do 250 zaměstnanců).

Jak o ni požádat

Formulář k vyplnění žádosti o dotaci.

K podání žádosti budeš potřebovat:

 • Čestné prohlášení, že můžeš dotaci přijmout (na EUIPO je vzor).
 • Seznam pevných částek, které se při registraci OZ platí (tzv. poplatek za rešerši úřadu + správní poplatek za přihlášku).
 • Osvědčení o DPH.
 • Případně další informace související s ochrannými známkami.
 • Vyplnění žádosti je poměrně jednoduché.

Jaká je šance dotace získat

Velmi vysoká. Dotaci získá každý, kdo splní podmínky, a to dokud se nevyčerpají přidělené peníze. Těch je celkem 20 milionů EUR a budou se přidělovat v rámci několika kol. Svou šanci tedy výrazně zvýšíš, pokud žádost podáš vždy na začátku některého z následujících období, kdy lze o příspěvek žádat:

 • 1. května – 31. května 2021
 • 1. července – 31. července 2021
 • 1. září – 30. září 2021

Rozhodovat o dotaci se vždy bude v měsíci, kdy se žádosti nepřijímají, tedy např. v červnu nebo v srpnu. EUIPO ti v tomto období pošle zprávu, ve které ti sdělí:

 1. že jste dotaci dostal,
 2. nebo musíš nějaké podklady či informace doplnit,
 3. popřípadě že jsi dotaci nedostal, protože na ni nemáš nárok nebo že na tebe nezbyly peníze.

Žádat o dotaci lze pouze jednou. A to i kdyby šlo např. o rozdílné ochranné známky.

Postup je takový, že se nejprve žádá o grant a až pak se přihlašuje ochranná známka nebo zadává rešerše u úřadu. Po zaplacení poplatků se podá už jen žádost o proplacení online a do 1 měsíce přijde dotace na účet. Podporu můžeš dostat jen jednou.