Blog

Jak nastavit htaccess soubor u Websupport

Nastavení SSL a varianty URL bez www

Převedení domény na variantu s https:// včetně zrušení předpony subdomény www. Výsledná adresa bude například https://hitmaker.cz

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%1/$1 [R=301,L]

RewriteCond %{ENV:HTTPS} !on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

 

Nastavení SSL a varianty bez www a URL adresy bez koncovek souborů .php

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%1/$1 [R=301,L]

RewriteCond %{ENV:HTTPS} !on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteRule ^([^/\.]+)/?$ $1\.php [L]