Blog

Návod na nahlášení nevyžádané obchodní nabídky po telefonu

Postup při nahlašování nevyžádaného obchodního hovoru

Zachytíte nevyžádaný hovor, který vede k obchodní nabídce. Typicky vám volá někdo, kdo vám nabízí výhodné tarify, půjčky, srovnání nabídek apod. POZOR, nevyžádaná obchodní nabídka může znít i jako:

“Chtěla bych se zeptat, jestli byste měl zájem, že by se Vám příští týden ozval kolega s nabídkou srovnání služby na základě jedné faktury, například tarifu, televize, internetu a nabídl by vám třeba výhodnější podmínky.”

Tento hovor si nahrajte, ale můžete následně i popsat o co šlo, pokud nahrávku hovoru nemáte.

Vzorový záznam nevyžádaného hovoru

Vzor e-mailu pro Český telekomunikační úřad a Úřad pro ochranu osobních údajů

Příjemce: posta@uoou.cz, podatelna@ctu.cz

Vážený pane/paní,

jmenuji se XXXXXXXXX a rád bych nahlásil nevyžádané obchodní sdělení z čísla XXXXXXXXX, které jsem obdržel dne XX.XX.XXXX v XX:XX hodin na své mobilní číslo XXXXXXXXX. Telefonní operátorka mi sdělila své jméno a identifikovala se za firmu Vodafone. Nabízela mi sjednání obchodní konzultace. Toto sjednání ani žádnou další obchodní konzultaci jsem nikdy nepožadoval, takže se domnívám, že došlo k porušení zákona.

Přikládám důkazní materiál s kompletním záznamem celé komunikace: https://youtu.be/VBhHu1ZBLnY

Dokládám ještě informaci o skutečnosti, kterou jsem zjistil u operátora Vodafone po sdělení čísla, které mi volalo a jejich vyjádření, že žádné takové číslo u sebe nevedou jako partnera Vodafone. Z tohoto titulu je možné se domnívat, že se daná společnost za Vodafone jen vydává, čemuž nahrává fakt, že mi nebyla schopna sdělit své skutečné obchodní jméno. Dále mi přímo ve společnosti Vodafone, kam jsem po-té volal sdělili, že u mého čísla XXXXXXXXX nevedou žádný souhlas se zasíláním jakýchkoli marketingových, či obchodních sdělení, takže není možné aby mě někdo z jejich titulu kontaktoval s jakýmkoli obchodním sdělením, protože takové jednání pozbývá mého souhlasu.

Kontaktujte mě ve věci řešení tohoto případu, mám velký zájem na tom, aby se to dořešilo. Jsem ochoten poskytnout veškerou součinnost.

 

S přáním příjemného dne,

XXXXXXXXX