Teď je ta chvíle, která možná rozhodne tvou budoucnost. Čeho bys chtěl dosáhnout v následujících 3 měsících?

Co napsat do formuláře níže?

Žluté boxy jsou napsány docela formálně a heslovitě. Chápu. Nehledej v tom ale žádnou velkou vědu. Teď je to jedno. Jde hlavně o to zjistit, co je tvé přání. Tvůj cíl. Tvůj motiv, proč ses rozhodl s tím něco udělat a zvolit mentoring se mnou.

Bude mi to sloužit k tomu, abych mohl lépe pochopit tvou situaci. Myšlenky, které ti běží hlavou. Motivy, které stojí za tvým rozhodnutím a jak ti mohu pomoci.

Jak by měl vypadat cíl podle metody SMARTER?

(S) Specific
Specifický

(M) Mesurable
Měřitelný

(A) Attainable
Dosažitelný

(R) Relevant
Smysluplný

(T) Timed
Časově vymezený

(E) Evaluable
Vyhodnotitelný

(R) – Re-adjustable
Přispůsobitelný situaci

byznys mentor Filip Novák

Mám zájem o návrh mentoring plánu