Step 1 of 4

1. fáze: Tržní segmentace

Rozdělujeme cílový trh na podskupiny kupujících, kteří mají společné potřeby, priority a možnosti řešení.