Marketingový plán představuje soubor konkrétních opatření nutných pro úspěšnou realizaci marketingové strategie. Nejprve zjistíme kde se nacházíme, kam se chceme dostat (cíl a vize) a pak vytyčíme plán s offline i online nástroji, které využijeme k dosažení cíle.

1. Marketingové plánování

Podnikatelé si často myslí, že mají tak fantastickou nabídku, že na ni stačí udělat reklamu a čekat až se jim během týdnů vyprodají sklady. Přitom většině chybí plán, příprava, analýza trhu a hlavně definování toho, čím budou vynikat nad konkurencí a čím se pro zákazníka stanou variantou číslo jedna. Pokud již máte konkrétní trumfy (konkurenční výhody), marketingová strategie je zviditelní novým zákazníkům.

První fáze: Branding

Vytvořte inspirativní značku, která podporuje vaše zákazníky. Navrhněte takový přístup, který zkrátí délku nákupního rozhodování (zmenší váhání u nákupu). Vaše značka je vnímána vizuálně ale také pocitově. Lidé si o vás něco myslí a mají s vámi nějakou zkušenost. Správné vedení značky by mělo zákazníkům opakovaně přinášet řešení a přístup, který je konzistentní, inovativní a charakteristický.

Druhá fáze: Digitální plánování

Využití digitálních kanálů k oslovení zákazníků a propagaci vaší značky.

Třetí fáze: Plánování kampaní

Zajistěte pozornost zákazníků a leadů prostřednictvím dobře naplánovaných marketingových kampaní.

Čtvrtá fáze: Plánování obsahu

Prioritně vytvářejte obsah, který je relevantní k vaší činnosti a po kterém pátrá většina potenciálních zákazníků.

Pátá fáze: Plánování rozpočtu

Přidělte svůj marketingový rozpočet na accounty s největším příjmovým potenciálem a nejvyšším sklonem k utrácení.

2. Realizace marketingu

Šestá fáze: Marketing založený na účtech (Account Based Marketing)

Zaměřte marketingové zdroje na nejdůležitější účty.

Sedmá fáze: Generování potenciálních zákazníků (Lead Gen)

Vytvořte dostatečný  počet potenciálních zákazníků (leadů), aby obchodní tým dosáhl cílových tržeb.

Osmá fáze: Marketing zákazníků

Plán pro růst výnosů u stávajících zákazníků. Jak toho prodat víc těm, kteří si již něco nakoupili.

Devátá fáze: Partnerský marketing

Desátá fáze: Využití advokátů značky

Iniciujte a využívejte pozitivní zpětnou vazbu od současných zákazníků, abyste propagovali příběhy o úspěchu svým potenciálním zákazníkům.

3. Marketingová podpora