Segmentace má za úkol hloubkově nahlédnout do tržního prostředí a porozumět každodennímu nákupnímu rozhodování kupujících. Segmentace pomůže odlišit vaši strategii od konkurence a sladit vaši strategii s potřebami kupujících.

Segmentace sama o sobě nefunguje, pokud není v souladu s:

  • produktovou strategií,
  • cenovou strategií,
  • obchodní strategií.

První fáze: Tržní segmentace

Rozdělení obecného trhu na dílčí segmenty, které mají společné potřeby, priority a vybírají podobná řešení pro svou situaci.

Druhá fáze: Account segmentace

Porozumění, které accounty ve vašem tržním prostředí generují největší obrat v nejkratším časovém rozmezí.

Třetí fáze: Zákaznická segmentace

Pochopení, jak kupující provádí nákupní rozhodnutí v konkrétních accountech a trzích.