Minutovky, Blog

4P – Product, Price, Promotion, Place

4P je nejznámější zkratka v tzv. marketingovém mixu. Skrývá se pod ní označení čtyř základních komponentů:

➜ Product (produkt, USP, užitná hodnota)
➜ Price (cena)
➜ Promotion (reklama, podpora prodeje)
➜ Place (místo kde produkt prodáváme, pokrytí trhu, lokalita)

V průběhu vývoje internetu se můžete setkat s různými inovacemi na 4P, například 7P.