Minutovky, Blog

Co je živnost volná

Volná živnost je multiprofesní živnost. Sdružuje činnosti, které nevyžadují prokazování odborné ani jiné způsobilosti, stačí splňovat jen všeobecné podmínky.


Volná živnost obsahuje veškeré výrobní a obchodní činnosti a služby, které nejsou zařazené mezi živnosti vázané, živnosti řemeslné ani živnosti koncesované.


➜ Živnostenský rejstřík: http://www.rzp.cz/
➜ Druhy živností: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455#cast2