Minutovky, Blog

Co to je retence

Retence znamená podržení, zadržení, zadržování, schopnost zapamatovat si něco, udržet v paměti, zachování, uchování.

V marketingu se o retenci bavíme v souvislosti s udržením dosavadních zákazníků a jejich dlouhodobé přízně projevované opakovanými nákupy (nebo jinými konverzemi).

Pokud marketingový manažer prohlásí, že máme 80% retenci zákazníků oproti minulému roku, říká nám, že 80% zákazníků s námi zůstalo a 20% ukončilo spolupráci.

Retence se také používá v souvislostí s dnešním velmi častým tématem odlivu zaměstnanců. Stále častěji slýchám věty “Lidi nejsou”, nebo “Nevím kde mám najít schopné zaměstnance”. Obvykle se pak bavíme o retenci i zde. Když z firmy o 10 lidech odejde 6 lidí, má firma 40% retenci svých zaměstnanců oproti minulému stavu.

V marketingové strategii se retencí zabýváme i z pohledu návštěvnosti webu. Např. v Google Analytics si můžeme nastavit cíle, které nám budou zachycovat návštěvy delší než zvolený čas. Zde se také jedná o retenci – jak dlouho návštěvník vydrží na dané stránce.