Minutovky, Blog

Délka nákupního rozhodnutí v ČR

Jaká je délka nákupního rozhodnutí v České republice? Dnes se podíváme do průzkumu trhu přes aplikaci Google Consumer Barometer

Dotazník vyplnilo 6139 respondentů.

Kdy si začne zákazník zjišťovat informace, než produkt koupí?

19% – jen chvíli před nákupem
19% – pár hodin před nákupem
17% – pár dnů před nákupem
18% – týdny před nákupem
9% – několik měsíců před nákupem
3% – více měsíců před nákupem
8% – neprovádí průzkum trhu

Délka nákupního rozhodnutí patří mezi důležité faktory při sestavování go-to-market strategie.