Minutovky, Blog

Dvojnásobný deadline

Deadline je nejzazší termín, do kterého má být něco zhotoveno. Často se stane, že se vše těsně dodělává, aby se termín splnil. Programátoři používají tento jeden trik, který vám pomůže termín odevzdání splnit.