Minutovky, Blog

Fluktuace CPC během roku

Vliv sezóny na cenu za proklik (CPC) je běžný. V některém období je fluktuace (pohyby nahoru a dolů) u ceny výraznější, protože se např. jedná o sezónu, kdy mnohem více firem inzeruje a proto je cena za proklik na reklamu vyšší.

Sezonnost a změna cpc má přímou souvislost. Je proto lepší myslet i na SEO, nebo investice do budování vztahů se zákazníky proto, aby vás vysoké ceny během sezóny nezaskočily.

Předprodej školení: Marketing na Facebooku (5% sleva)
0 0 3
Dnů
0 8
Hodin
1 5
Minut
3 6
Sekund