Minutovky, Blog

Marketing message v reklamním spotu

Marketingová message, neboli “Take out” je označení pro dojem, který má reklamní akce zanechat v cílové skupině, pro kterou je určena. Je to jedna idea, myšlenka, dojem, pocit, který by si měl člověk zapamatovat.

Marketingová oddělení často vymýšlí strategii pro sérii kampaní, které na sebe navazují a vždy sdělují stejnou marketing message.

Jako příklad uvádím Antirezin – nátěrovou barvu, která má ve svém reklamním spotu uveden svůj výrobek s marketingovou message: Vydrží navěky.