Minutovky, Blog

Marketingový mix 4C

Marketingový mix 4C obsahuje tyto části:

  • Customer Value – Hodnota pro zákazníka
  • Communication – Komunikace
  • Convenience – Pohodlí
  • Cost – Náklad pro zákazníka

Použití 4C v praxi

Použití 4C v praxi může fungovat takto:

  1. Tvorba zákaznické hodnoty.
  2. Komunikace na trhu o povaze této hodnoty.
  3. Předání hodnoty.
  4. Realizace směny.

Marketingový mix se používá v marketingové strategii.