in

Marketingový výzkum Face to Face

Metoda F2F

Face to Face je forma marketingového výzkumu, při které se vybraná skupina respondentů seznamuje s produktem a přímo na něj reaguje. Typicky se může jednat o novou hračku, kde dítě samo může vyzkoušet, zda ho hračka baví, líbí se mu a nebo si přeje nějakou úpravu.

Tato metoda se používá hlavně tam, kde se nedá nahradit v papírové formě a je důležité aby respondent předmět viděl, nebo si zkušenost se službou vyzkoušel.

Co si o tom myslíš?

0 points
Upvote Downvote