Minutovky, Blog

Maskování obsahu na webu Cloaking

Cloaking je podsouvání vyhledávacímu robotovi obsah, který vaši návštěvníci na stránce nevidí. Lze to provést úpravou HTTP headeru, nebo pomocí přesměrování IP adresy.

Tato technika patří do technik black hat SEO, neboli česky PRASEO a je velmi nebezpečná, protože je pravděpodobné, že za takovéto způsoby podsouvání klíčových slov povedou k penalizaci ve vyhledávačích.

Ukázka správného vykreslení pro vyhledávač i pro uživatele (stejný obsah):

Screen pořízen z Google Webmasters.

Osobně jsem se setkal s touto technikou při analýze jednoho webu, kdy měl klient zakomentováno v kódu množství klíčových slov. Komentáře v kódu robot vidí, ale člověk je nevidí. Takto se může web dostat také do problémů.

Webové stránky si raději nechte zkontrolovat od profíka 😉