Minutovky, Blog

Největší chyba při vytváření obsahu

Při vytváření obsahu na internetu se chybuje nejvíc v tom, že se neplánuje.

Pro pevnou marketingovou strategii je nutné věci naplánovat:

  1. definovat cíl projektu
  2. provést analýzy
  3. vybrat nástroje (sociální média, landing pages, billboardy, komunikační a distribuční média)
  4. marketingový plán
  5. realizace (správný čas, sezóna, frekvence)
  6. měření (reflexe a vyhodnocení účinku – vylepšení)

Velmi často se v praxi setkávám s klasickou situací, že se provádí jen body:

  • Vyberou se nástroje
  • Spustí se reklamy

A to je největší chybou při vytváření obsahu.