blank

Sociální vyloučení v reklamním sdělení

Sociální vyloučení má v reklamním sdělení velmi častou podobu popisování jiných lidí, jiných skupin lidí. Pro představu to může být například:

“Někteří lidé kouří a tím si ničí své zdraví.”

Při přečtení takového sdělení není oslovený člověk zatáhnut do problému a chápe to tak, že “někteří lidé”, tudíž se ho to vlastně netýká. Je to o “nějakých” lidech.

V reklamním sdělení chceme správně oslovit našeho cílového čtenáře a proto bychom měli volit věty, které ho zahrnují do sdělení a které tak bude po přečtení vztahovat i k sobě.

“Kouříme a tím si ničíme své zdraví.”

Po přečtení se i nekuřák může zamyslet nad touto problematikou, jako problémem lidstva a má u toho mnohem větší zapojení, než kdybychom mu to sdělovali formou “nějakých lidí”, jako jsem uvedl v prvním příkladu. Navíc vytvoříme pocit, že kouření se týká i jeho, dokonce i když nekouří. V prvním příkladu se ho to jakoby netýká a nebude vztahovat takové sdělení k sobě.

blank

Jak ze sebe udělat ještě většího inteligenta

Když budete mluvit v mnoha metaforách a používat cizí výrazy, můžete dělat politiku. Pokud se ale chcete přiblížit jazyku svých zákazníků, mluvte tak, aby vaši prezentaci pochopil i člověk, který tyto výrazy nezná. O nic nepřijdete, navíc můžete vypadat paradoxně jako nafoukanec, co si užívá cizí výrazy.

Mnohem lepší je používat různé výrazy pro stejný význam, např.:

řekl, pověděl, sdělil, uvedl, přednesl, vyjádřil, zmínil, vyslovil, připomenul…

blank

Online kurz za cenu jednoho Starbucks kafe

Chcete zvýraznit nízkou cenu vašeho online školení? Můžete použít přirovnání, k produktu v této cenové hladině. Váš zákazník si může snadno představit, o jakou finanční hodnotu se jedná.

Představte si, že budete prodávat online kurz, nebo e-book za 100 Kč. Můžete tuto částku přirovnat k jednomu Starbucks kafe.

Naopak, když dáváte slevu, můžete stejným způsobem vizualizovat ušetřené peníze k nějakému relevantnímu produktu.

Např. Kupte si čtyři pomazánky dle vašeho výběru a ušetříte si na celý chleba.

blank

Jak správně oslovovat příjmením

Lidé často nemají základní návyky v komunikaci a oslovování a to dokonce ani v profesionální sféře. Setkávám se s tímto nešvarem několikrát za měsíc a proto jsem se rozhodl o tom natočit tuto Minutovku. Pokud objevíte někoho, kdo vás osloví špatně, neváhejte a pošlete mu odkaz na tohle video.

Oslovení příjmením

Špatně:

Pane Novák….

Správně:

Pane Nováku…

blank

Musíte je vtáhnout do děje

Pište marketingové scénáře v přítomnosti, jakoby se akce právě odehrávala. Lépe tak vtáhnete čtenáře, nebo diváka do děje.

V reklamě je tedy lepší použít přítomný tvar:

Petr se holí a jde do práce.

Než minulý tvar:

Petr se ráno oholil a šel do práce.

Příběh, který popisujete bude lépe působit v přítomnosti. Představte si třeba reklamu na vysavač.

“Se starým vysavačem vám nešla vysát špína pod kobercem?”.

Lepší je říct:

“Se starým vysavačem vám nejde vysát špína pod kobercem?”

blank

Trpný a činný rod v copywritingu

Správný copywriting je zásadní pro marketingovou komunikaci. Dnes vám řeknu, jaký rozdíl je mezi trpným rodem a činným. Tyto dvě větné polohy přímo ovlivňují pocit čtenáře a správným použitím můžete situaci buď vylepšit, nebo zhoršit.

Která věta vám vyzní lépe?

A) V tomto článku jsou popisované různé tipy jak získat více zakázek.

B) Tento článek popisuje různé tipy jak získat více zakázek.

Věta A) je v trpném rodě a zní tak nějak distančně. Není to úplně tak příjemné číst jako rod činný.

Věta B) je v činném rodě. Když takovou větu čtete, vtahuje vás do děje, např. “Kovboj vešel do baru” je rod činný a když budu chtít čtenáře vtáhnout do děje, použiji “Kovboj vchází do baru”.