Minutovky, Blog

Poměr mezi cenou a kvalitou

Cenu a kvalitu obvykle ovlivňuje konkurence a očekávání trhu. Pokud existuje dostatečné množství konkurence, mohou se zákazníci rozhodovat podle tzv. cenové reference. Pokud je totiž všeobecně známo, že má služba určitou hodnotu v určité kvalitě, může být u určité skupiny zákazníků akceptovatelná vyšší cena za vyšší kvalitu.

Vliv referenční ceny na hodnotu produktu

Pokud referenční cena neexistuje = není žádná konkurence a ani srovnatelný substitut na trhu, lze nastavit cenu vyšší a tím také zvýšit vnímání kvality, či hodnoty produktu.