Minutovky, Blog

Řečnická otázka v reklamě

Řečnická otázka se používá v reklamě na začátku sdělení. Uvádí se tím příjemce reklamy do stavu, kdy si sám (v duchu) může odpovědět na položenou otázku.

“Nemůžete najít lásku svého života?”

V této fázi se adresuje problém, který jsme identifikovali jako hlavní a můžeme tak efektivně zaujmou příjemce reklamy výzvou k zamyšlení. Následující text může směřovat k řešení, které mu pomocí produktu, nebo služby nabízíme.

Řečnické otázky fungují skvěle tam, kde chceme příjemce reklamy zaujmou a trochu kreativní a hravou technikou vnitřně rozmluvit.