Minutovky, Blog

Nepřímá tvrzení v reklamě

V reklamě můžete mluvit přímo a zcela bez okolků popisným způsobem říct, co produkt umí a co ne a nebo můžete použít techniku nepřímého tvrzení.

Nepřímé tvrzení opisuje jinými slovy funkci produktu, často abstraktním popisem, který navozuje pocit hlubšího významu (metafory). Toto tvrzení si žádá další interpretaci, pokud je použito samo o sobě a již tento efekt přinutí zákazníky více s daným sloganem pracovat.