Minutovky, Blog

Skóre kvality Facebook reklam

Skóre kvality ovlivňuje cenu i dosah Facebook reklam. Čím vyšší je skóre kvality, tím levnější reklamu můžete mít. Skóre kvality se měří ve stupnici do 10. Nejvyšší je 10/10 a nejnižší 1/10. Vylepšujte texty reklam, obrázky, ale také obsah na cílovém webu. Více relevantní reklamy vyhrávají.

Předprodej webináře: Jak uspět na Facebooku (82% sleva)
0 0 2
Dnů
1 2
Hodin
3 8
Minut
5 3
Sekund