Minutovky, Blog

Sociální vyloučení v reklamním sdělení

Sociální vyloučení má v reklamním sdělení velmi častou podobu popisování jiných lidí, jiných skupin lidí. Pro představu to může být například:

“Někteří lidé kouří a tím si ničí své zdraví.”

Při přečtení takového sdělení není oslovený člověk zatáhnut do problému a chápe to tak, že “někteří lidé”, tudíž se ho to vlastně netýká. Je to o “nějakých” lidech.

V reklamním sdělení chceme správně oslovit našeho cílového čtenáře a proto bychom měli volit věty, které ho zahrnují do sdělení a které tak bude po přečtení vztahovat i k sobě.

“Kouříme a tím si ničíme své zdraví.”

Po přečtení se i nekuřák může zamyslet nad touto problematikou, jako problémem lidstva a má u toho mnohem větší zapojení, než kdybychom mu to sdělovali formou “nějakých lidí”, jako jsem uvedl v prvním příkladu. Navíc vytvoříme pocit, že kouření se týká i jeho, dokonce i když nekouří. V prvním příkladu se ho to jakoby netýká a nebude vztahovat takové sdělení k sobě.