Minutovky, Blog

Tímto slovem přesvědčíte muže i ženy

Chcete vědět jak přesvědčit muže, nebo jak přesvědčit ženy? V prvním dílu Minutovek se dozvíte tajné slovo, které vám pomůže znít důvěryhodněji.

Dva vědci ve Standfordu udělali experiment, který odpověděl na tuto otázku.

Co je víc přesvědčivé?

Já si myslím, nebo já cítím?

Sestavili dvě skupiny testovaných lidí a každé ukázali jednu větu:
Cítím, že darování krve, je největším přínosem pro společnost.
Myslím si, že darování krve, je největším přínosem pro společnost.

Lidé, kteří jsou více emotivní přesvědčila více věta s „Cítím“.
Lidé, kteří jsou více kognitivní, přesvědčila věta „Myslím si“.

Dále zjistili, že ženy lépe slyší na věty „Já cítím“
Muži lépe slyší na „Myslím si“.