Minutovky, Blog

Jak ze sebe udělat ještě většího inteligenta

Když budete mluvit v mnoha metaforách a používat cizí výrazy, můžete dělat politiku. Pokud se ale chcete přiblížit jazyku svých zákazníků, mluvte tak, aby vaši prezentaci pochopil i člověk, který tyto výrazy nezná. O nic nepřijdete, navíc můžete vypadat paradoxně jako nafoukanec, co si užívá cizí výrazy.

Mnohem lepší je používat různé výrazy pro stejný význam, např.:

řekl, pověděl, sdělil, uvedl, přednesl, vyjádřil, zmínil, vyslovil, připomenul…