Minutovky, Blog

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Jakékoliv operace s osobními údaji. Typicky se jedná o shromažďování, strukturování, uložení, vyhledání, použití, zpřístupnění nebo šíření osobních údajů.