Blog, Show

37 příčin neúspěchu

Příčiny neúspěchu hledejte v neurózách. Když jsem přemýšlel, co lidi kolem mě brzdí v radosti z toho co dělají, sestavil jsem 37 příčin. Mezi nejčastější bariérou úspěchu je duševní porucha, různého rozsahu, při které člověk trpí stavem úzkosti, emoční tísně a stresu.

Téma jsem začal studovat a postupně jsem přicházel na nové příčiny. 122. díl jsem udělal pro všechny, kteří se často něčím trápí, nebo třeba zrovna prochází takovým zamračeným obdobím a nemají chuť k práci.

Budu moc rád, když mi do komentářů napíšete, s jakými druhy neuróz se setkáváte a jakému stresu býváte vystaveni (a jak ho řešíte, nebo nevíte jak řešit). Určitě si tu můžeme hromadně pomoci řešení najít.

37 příčin neúspěchu

 1. úzkost,
 2. nutkavé myšlenky,
 3. kompulzivní chování,
 4. nespavost,
 5. deprese,
 6. sebevražedné myšlenky,
 7. zlost a nepříčetnost,
 8. asociální chování a přílišný stud,
 9. špatné vztahy z minulosti,
 10. neschopnost soustředit se na práci,
 11. neschopnost vydělat dostatek peněz,
 12. plýtvání penězi,
 13. přílišný dozor nad penězi,
 14. závislosti všech druhů,
 15. perfekcionismus,
 16. workoholismus,
 17. častý stres,
 18. lhaní,
 19. vnitřní neklid a kontrolování ostatních,
 20. přejídání,
 21. přehnané obavy o vlastní bezpečnost,
 22. vznětlivost,
 23. přecitlivělost a defenzivní chování,
 24. urážlivé chování,
 25. touha kritizovat ostatní,
 26. obviňování ostatních,
 27. narcismus,
 28. vynucování pozornosti a závislost ve vztahu,
 29. vyžadování náklonnosti,
 30. žárlivost a závist,
 31. vina a stud,
 32. tajnůstkaření,
 33. manipulace blízkých lidí,
 34. vytváření nepřátel,
 35. ztuhlé tělo,
 36. sexuální dysfunkce,
 37. mstivost.