Blog, Show

ABM – Account Based Marketing

B2B obchodníci se často pokoušejí obsadit velmi širokou síť s jejich marketingovými kampaněmi v naději, že apelují na co nejvíce společností na svém cílovém trhu.

Marketing na bázi účtu (ABM) je alternativní strategie B2B, která soustřeďuje prodejní a marketingové zdroje na jasně definovaný soubor cílových účtů na trhu a produkuje personalizované kampaně navržené tak, aby rezonovaly s každým účtem.

Jak si myslí B2B firmy, že dělají marketing?

Mají obvykle checklist:
➜ Budeme psát 3 blogové články za týden.
➜ Budeme posílat jeden spamovací e-mail každý den všem.
➜ 1x měsíčně budeme dělat webinář.
➜ 2x e-booky každý měsíc.

V těchto a podobných scénářích si firmy myslí, že dělají marketing. Problém je v tom, že to nikoho nezajímá. Nikdo nečeká na váš email. Jediné, co je zajímá, je jejich problém.

Každý account je jiný:
➜ Finanční ředitel
➜ Marketingový ředitel
➜ Obchodní ředitel

Všechny tyto profily mají jiné cíle a zaměřují se na odlišný obsah. Slyší také na jiné call to action.
Kdybych měl čtyři hodiny na to, abych porazil strom, strávil bych první dvě hodiny ostřením sekery. Abraham Lincoln
Přemýšlejte o emoční rovině, z jaké vychází váš account. Poskytněte jim takový příběh, který s nimi bude rezonovat.

Marketing založený na účtech se zaměřuje na několik velkých a důležitých účtů nebo potenciálních účtů, které mají největší příslib pro nákupní rozhodnutí. Proto je tak důležité, aby měli tyto dotyčné osoby vysoce cílenou zprávu, kvůli jejich rozhodovacímu potenciálu a vlivu na prodej a marketing.

ABM je vysoce cílená. Místo toho, abyste se spoléhali na rozsáhlé kampaně, jejichž cílem je čerpat větší počet výhledů, ABM se zaměřuje pouze na ty vyhlídky, které s největší pravděpodobností kupují a využívají personalizované kampaně, aby je konkrétně zabývaly.

Aby mohli tito vysoce kvalitní vyhlídky vycházet, odborníci na marketing založení na účtu vytvářejí ideální zákaznické profily (ICP) s využitím firemních a technických údajů (a někdy i prediktivních analýz).

ABM se zaměřuje na účty, nikoliv na trhy nebo odvětví.

Marketingoví profesionálové na bázi účtu získají hluboké znalosti o svých cílových účtech, aby vytvořili pro ně optimalizovaný obsah a kampaně. Toto se liší od typického přístupu k marketingu obsahu, kde se věnujete širšímu trhu nebo průmyslu.

ABM se zaměřuje jak na vyhlídky, tak na zákazníky. Cílem společnosti ABM je “přistát a rozšiřovat” pomocí optimalizovaných kampaní s cílem přinést nové zákazníky a jednat o příležitostech k růstu běžných účtů (tj. Cross-sell, upsell).