Show, Blog

Analýza nákladů a přínosů

Analýza nákladů a přínosů se nejčastěji objevuje při žádosti o čerpání strukturálních fondů. Kromě finanční části, existuje i marketingová, které se budeme věnovat.

Kde se analýza nákladů a přínosů používá?

Analýza se používá při hodnocení investičních projektů, takže všichni, kteří plánujete svůj nový produkt, vyrábíte prototyp, nebo ho již máte, zpozorněte. Tato analýza je jednou z nejdůležitějších částí, která zajímá případné investory, které chcete získat.

Všechny investory na světě zajímá, co to bude stát (náklady) a co to přinese (zisk)

Znáte seriál “Shark Tank”? Nebo českou verzi “Den D”? Tak otázky, které investoři často pokládají se přímo vztahují k analýze nákladů a přínosů. Když si základní otázky dobře připravíte, nebudete zaskočeni dotazy typu:

Kolik vás stojí vyrobení 1 produktu?
Jakou má produkt trvanlivost?
Kde se provádí servis?
Jaké výhody produkt přináší zákazníkovi oproti konkurenci?
Kolik jste do projektu již investovali?
Kolik peněz ještě potřebujete?
Na co peníze od investora použijete?
Kdy může investor očekávat návratnost své částky a jakým způsobem toho dosáhnete?