Blog, Show

BCG matice

bostonská matice

Bostonská matice je užitečná pomůcka při strategickém rozhodování a plánování budoucnosti portfolia produktů a služeb.

Z pohledu marketingové strategie je BCG matice vizuálním přehledem o prodejnosti a tržním podílu a slouží pro zvolení vhodných činností, které se aplikují pro konkrétní fázi životního cyklu produktů.

Obsah
➜ 0:37 – K čemu je BCG matice
➜ 3:47 – Otazníky, hvězdy, dojné krávy a psi

BCG matice obsahuje 4 kvadranty

Jednotlivé kvadranty se odlišují podle tempa růstu trhu a míry relativního tržního podílu.

Dojné krávy

bcg-matice-dojne-kravy

Nízké tempo růstu trhu a vysoký tržní podíl. Nejlepší produkt, ziskový, obvykle financuje jiné méně výkonné produkty.

Hladoví psi

bcg-matice-hladovi-psi

Nízké tempo růstu trhu a nízký tržní podíl. Produkt ve fázi úpadku. Často produkt, o který již není zájem a jeho udržování přináší vysoké náklady.

Otazníky

bcg-matice-otazniky

Vysoké tempo růstu trhu a nízký tržní podíl. Typicky se jedná o produkt, který je nový. Ideálně se snažíme o získání tržního podílu v situaci, kdy je o tento typ produktů vysoký zájem (rostoucí trend).

Hvězdy

bcg-matice-hvezdy

Vysoké tempo růstu trhu a vysoký tržní podíl. Ziskový produkt o který je velký zájem a díky marketingovým aktivitám jsme získali i vysoký tržní podíl. Problémem je ale neustálý tlak konkurence a udržování tohoto produktu na špici vyžaduje vysoké náklady. Je nutné si pohlídat efektivitu, způsob prodeje a náklady na čas a materiál vkládané do výroby.