Show, Blog

Cílení na SEO nebo na konverze?

Začínáte přemýšlet o landing page pro svou doménu? Vybíráte wireframe a nebo lovíte správnou šablonu? V tomto dílu vám udělám jasno v rozdílu mezi stránkou zaměřenou na SEO a na konverze. V zásadních věcech se totiž liší a vy budete chtít sáhnout pro té správné pro sebe.

Použitelnost landing page

Landing page lze použít pro jasné zacílení na konkrétní účel. Může se jednat o užitečnou stránku, která např. srovnává bankovní účty, nebo naopak stránku, která sbírá emaily, nebo si na ni rovnou můžete objednat. Landing page zacílená na konverze pak vypadá zcela jinak, než stránka zacílená na SEO.

Hlavní rozdíly mezi cílením na SEO a na konverze

Bounce rate je kritickým místem pro stránky cílené na SEO. Chcete přece, aby stránka přinášela užitek, lidé si ji sdíleli a její obsah používali. Vysoká míra okamžitého opuštění stránky je signálem neužitečné stránky, nebo přivedení návštěvnosti, pro kterou není stránku určena.

Stránka cílená na konverze může mít vysoké bounce-rate přirozeným odchodem těch návštěvníků, kteří konverzi z nějakého důvodu nechtějí udělat. Vysoké bounce-rate u konverzního webu nevadí, pokud web generuje konverze.

Obsah webu pro SEO a pro konverze

Landing page cílená na SEO je zaměřena na obsah/text, podrobně probrané téma, nebo filtr zpracovaných informací, např. podaný v jednodušší formě (tabulka, graf, obrázky, video, apod.).

Landing page cílená na konverze obsahuje minimum informací, vhodný je souhrn výhod, nebo video, které přímo apeluje na konverzi. Vhodným doplněním takové stránky je formulář pro zadání emailu, nebo dalších údajů podle zaměření konverze.
😉