Show, Blog

Forerův efekt

Dnes zjistíte, jakou techniku, nebo techniky používají věštci, vykladači karet, ale také obchodníci, kteří vám pomocí manipulace a různých technik využívajících slabin lidského vnímání prodají své produkty.