Blog, Show

Informační horizonty

Informační horizonty jsou zdroje, které má člověk k dispozici, když chce vyhledat nějakou informaci.

Představte si, že se budete chtít vzdělat ve správě Facebook stránky. Jaký bude první krok, kam se podíváte, nebo koho se zeptáte? Každý z nás má svůj vlastní informační horizont, tedy možnosti, které sami známe, nebo jsme je někde zaslechli a vyhodnocujeme je za použitelné, nebo nepoužitelné.

Doporučení blízkých osob hraje roli

Rozhodujeme se na základě doporučení blízkých osob, nebo autorit, věříme značkám a nebo si zajdeme koupit knihu, ve které si informace dohledáváme. Někdo jiný si třeba začne vyhledávat online kurz a jeho výběr bude souviset s výběrem vhodné platformy, která kurzy nabízí, jiný člověk si bude kurz vybírat podle osoby, která jej zpracovává, protože dostal od někoho doporučení. Každý máme ten svůj způsob jak budeme postupovat v určité situaci, když budeme chtít něco koupit, prodat, dozvědět se, nebo vycestovat.

Pro marketing jsou tyto data důležitá, protože díky poznání informačních horizontů, se o své cílové skupině dozví místa, kam půjdou hledat inspiraci a informace. Na taková místa je pak vhodné udělat reklamu, která se vztahuje k první nebo druhé fázi nákupního rozhodnutí.

Pro jistotu si zopakujme:

Fáze nákupního rozhodnutí:

  1. obecné zjišťování informací (zjištění co je na trhu, alternativy)
  2. porovnávání (na základě preferovaných atributů)
  3. výběr obchodníka (kde to koupit)