Blog, Show

Jak sepsat podnikatelský plán 2/2

Druhé pokračování dílu o podnikatelském plánu.


6. Jakým způsobem budete prodávat produkt?


7. Kolik financí potřebujete, abyste zajistili zisk v tomto projektu?


8. Kdo je v řízení podniku. Proč jste zrovna vy kvalifikovaní pro start takového projektu?


9. Jaká je představa o vývoji financí? (odhad maximální do 1-3 let, více nemá smysl) Kolik peněz bude potřeba, na co je budete potřebovat utratit? Jaké výnosy budou a odkud budou přicházet? (prodej vstupenek, doprovodné předměty, partnerské spolupráce, podíl na zisku z prodeje, apod.)


10. Jaká je předběžná hodnota firmy?