Blog, Show

Kdo je lepší leader?

Leadership, neboli vedení lidí, by mělo být nejsilnější stránkou všech manažerů a lidí, kteří vedou obchodní, nebo jiné týmy. Z mého pohledu je leadership v první řadě služba. Když si manažer uvědomí, že smyslem jeho práce je služba svým kolegům a podřízeným, bude mít větší úspěch, než ten, který se domnívá, že ostatní mají sloužit mu.


Získal jsem výsledky studie z Harvard Business Review, kteří zpracovávali průzkum trhu, kdo je lepší leader. Jsou to ženy, nebo muži? V jakém věku je vnímán muž, nebo žena jako efektivní a jaký vliv má na kompetenci manažera odvětví, ve kterém působí.


Dnešní díl je podpořen mnoha grafy a statistikou, která vás zaujme. Možná budete překvapeni, ve kterých oblastech ženy vynikají. Staré předsudky budeme moci zřejmě odložit. Něco však zůstává tak, jak jsem si myslel, např. že ženy převládají ve funkcích HR, nad muži.


Napište do komentářů, kdo je skutečně lepší leader a třeba se i rozepište, proč si to myslíte. Můžete uvést i zkušenosti ze svého zaměstnání, nebo pokud pracujete s manažery a jste manažer. Dost mě to zajímá, jestli si amíci jen neudělali studii sami pro sebe a tady se to bude lišit.

Zajímavé články, které vhodně doplňují toto téma:

https://hbr.org/2012/10/what-women-know-that-men-dont

https://hbr.org/2012/11/study-women-get-fewer-game-changing