Show, Blog

Největší problém cenotvorby je komoditizace

V dnešním díle se dozvíte, co je to komoditizace a jaké vlivy způsobí v tržním prostředí. Možná máte tento problém právě vy, pokud nemáte úspěch při zvýšení ceny za své produkty, nebo služby.

Při cenotvorbě, nebo strategii stanovení cen je důležité znát ceny a další parametry svých konkurentů. Cena je pak jedním z důležitých parametrů u většiny nákupních rozhodnutí. Cena nám rozděluje zákaznické segmenty a říká také mnoho o tom, jak si svou službu nebo produkt ceníme. Jak sebevědomá je cenovka, taková asi bude i kvalita, i když to v některých případech takto být nemusí.