Blog, Show

Koučink a mentoring

Znáte rozdíl mezi koučinkem a mentoringem? A co třeba význam slova terapie, nebo konzultace? V tomto dílu vám v tom udělám jasno.

V tomto díle odpovím na otázky: “Co je to mentoring?” a “Co je to koučink?” Přestože, se může zdát rozdíl patrný, už jsem se setkal s tím, že lidé přirovnávají koučování k tzv. “terapii”. To je ale chybné srovnání (ve videu řeknu více). Dále se dělá podobné chybné přirovnání u mentoringu, kde si někteří zaměňují tuto činnost s prací konzultanta “konzultací”. To je také špatné přirovnání. Ve videu vysvětlím na příkladech kdo je kouč, mentor, terapeut a konzultant.

Koučování (koučink) je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést). Pochopení podstaty koučování ulehčuje i metafora koče (v angl. coach) nebo dostavníku – jako prostředku, pomáhajícího dostat se důležité osobě pohodlným způsobem z místa, kde právě je, na místo, kde chce být.

Mentoring je profesionální vztah dvou osob, kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti menteemu (mentorovanému). Mentor tak působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a pomáhá menteemu nalézt správný směr či řešení. Předávání znalostí a dovedností probíhá zpravidla v přirozeném prostředí např. na pracovišti.