Blog, Show

Lean analýza

Lean analýza vám pomůže identifikova riziková místa vašeho obchodního plánu a najít způsoby, jak tato rizika eliminovat, nebo snížit.


Nesnažte se prodat to, co dokážete vyrobit, snažte se vyrobit to, co dokážete prodat.

➜ A to znamená v podstatě jedno – přijít na to, co lidé chtějí koupit.

Lean analýza

➜ Uvědomit si skutečnosti, které mohou být maskovány složitými procesy.
➜ Nebudete prodělávat výrobou něčeho, co nikdo nechce.
➜ Identifikuje, kde jsou nejrizikovější faktory vašeho podnikání.
➜ Naučí vás klást si klíčové otázky a na ně dostávat klíčové odpovědi.
➜ Vylepšíte si obchodní model a zjistíte fáze svého růstu.


Lean analýza vám poskytne přehled o všech fázích vývoje vaší firmy.


Klíčové otázky:

➜ Jak vyhodnocovat?
➜ V jaké fázi se nacházíte?
➜ Jak si změříte, jestli jste dostatečně dobří?
➜ Co dalšího je potřeba naplánovat?