Show, Blog

Marketingový plán 1/2

Marketingový plán představuje soubor konkrétních opatření nutných pro úspěšnou realizaci marketingové strategie. Připravujete vlastní marketingový plán a chcete se inspirovat od člověka, který jej dělal už mnohokrát? Sledujte nový díl a já vám ukážu, co všechno musí marketingový plán obsahovat a jak na to.

V tomto dvou-dílu ZeptejSeFilipa show si postupně probereme všechny části marketingového plánu.

Interní analýza

Analýza SEO
Hloubkový sken webu.
Analýza klíčových slov
Priorizace a výběr klíčových slov.
Marketingová analýza
SWOT analýza
Kontrola výzev k akci, revize stránky, barvy, jednotný styl. Doporučení.
Analýza použitelnosti
Analýza ovládání stránky.
Faktory důvěryhodnosti
Doporučení ke zvýšení důvěryhodnosti.

Externí analýza

Analýza konkurence
Silné a slabé stránky konkurence.
Kde a jak se propagují. Jaké produkty upřednostňují, na co cílí.
Na jaké klíčové slova konkurence cílí. Identifikace nejsilnějších konkurencí.
Analýza trhu
Mystery shopping
Substituty na trhu. Materiály, technologie, novinky. Výhody, nevýhody.

Marketingový plán

Plán pro obsahový marketing
Jaký obsah?
Kde se bude distribuovat?
Jaké komunikační strategie? V jaké síti?
Volba sociálních sítí
Výběr vhodných sociálních sítí pro komunikační strategii a tvorbu základny fanoušků.
Lokální cílení
Google Maps. On-page SEO.
Email marketing
Tvorba email listu.
Tvorba obsahu emailů.
Zacílení na specifickou skupinu (zájmy potencionálních klientů).

Pokračovat budeme v druhé části tohoto dvoudílu.