Show, Blog

Marketingový plán 2/2

Druhý díl marketingové show na téma “Marketingový plán” je tu! V druhé části dokončím část marketingového plánu a následně rozbereme realizaci (publikační plán) a měření výkonu a výsledků.

Marketingový plán (dokončení z předchozího dílu)

Tvorba landing pages
Specifické landing pages pro cílené skupiny.
Placená reklama
Google Adwords, Sklik, Facebook ads.
Návrh bannerové kampaně dle analýzy klíčových slov.
Návrh textové kampaně dle analýzy klíčových slov.
Cílení v placených reklamách.
Hashtag strategie
Vytvoření hashtagu a způsob používání.
Jak reagovat na kritiku
Vhodné způsoby jak reagovat na reklamace a kritiku online.
Blogování
Vytvoření blogu a tematické zacílení, vytvoření okruhů témat článků.
Vytvoření plánu pro sezonní akce
Příprava plánu a postupu realizace sezonních aktivit. Vyhledání příležitostí, na které je možné se připravit.
Video marketing
Návrh na video marketing.
YouTube, Vimeo, Stream – plánování obsahové strategie.
Získávání referencí
Plán pro získávání správných referencí.

Realizace

Časový plán realizace
Dny a hodiny spouštění aktivit (články, reklamy, apod.)
Náklady na realizaci – plán investic
Co, kdy a kolik bude stát.
Priority v SEO optimalizaci a publikační plán
Na co se bude cílit nejdříve, co později, sezonní cílení.

Měření

Google Analytics
Nastavení automatických reportů na email klienta. Vytvoření vlastních segmentů.
Advanced Web Ranking
Určení konkurencí, klíčových slov a vyhledávačů pro monitoring.
Měření sociálních sítí.
Měření pozic ve vyhledávači.
SEO monitoring a měření konkurence.
Google webmaster tools
Sledování indexu, správa stránek (odebírání a manuální posílání do indexu Google).
Přidávání sitemap.xml
Kontrola penalizace.
Termíny zpracovávání statistik – vyhodnocování
Každé měření se musí vyhodnotit za určité období. Zpravidla se jedná o měsíční report, který se porovnává s předchozím měsícem, nebo sezona, která se porovnává se stavem v předchozím roce.