Show, Blog

Marketingový trychtýř

Marketingový trychtýř


marketingový trychtýř je pokračováním minulého dílu na téma: stádia nákupního procesu. V dnešním dílu popíšu vytvoření obsahu, který tento trychtýř nutně potřebujete.


Marketingový trychtýř má několik úrovní a my budeme muset vytvořit obsah pro každou z nich.

marketingový trychtýř
Marketingový trychtýř


Stádia v prodejním procesu

➜ 2:45 – Povědomí – reklama, SEO kampaně
➜ 6:35 – Zvážení – faktory důvěryhodnosti, komunikace s potenciálními zákazníky
➜ 8:55 – Rozhodnutí – obchodní prezentace, přímá nabídka, výzva k nákupu


V marketingovém trychtýři chybí první a poslední stádia nákupního procesu, to z důvodu, že každá firma by měla mít plán pro reklamní kampaně a po prodejní udržování kontaktu.


V každém stádiu marketingového trychtýře si budete muset odpovědět na tyto otázky:

➜ Jakým způsobem mě zákazníci v tomto stádiu naleznou?
➜ Jaký druh informací jim mohu nabídnout, aby se posunuli do dalšího stádia?
➜ Jakým způsobem zjistím, že se posunuli z jednoho stádia do druhého?


1. Hledání informací


Jak mě zákazníci v tomto stádiu naleznou?

➜ Google Adwords s landing page.
➜ Blog s tématem, které se vztahuje k zájmům cílové skupiny.
➜ Optimalizace webové stránky na klíčové výrazy.
➜ Prezentace způsobu použití služeb a produktů na sociálních sítích.


Jaký druh informací v tomto kroku zákazníci potřebují?

➜ Obsah, který popisuje parametry zboží, nebo služby.
➜ Jak se vyhnout padělkům výrobku, jak je poznat.
➜ Prezentace zákulisní prezentace společnosti – unikátní výhody, otevřený přístup.


Jakým způsobem zjistím, že se posunuli z jednoho stádia do druhého?

➜ Zažádají si o online katalog, nebo online video, s prezentací.
➜ Vyžádají si o nabídku emailem, nebo telefonicky.
➜ Mohou také zjišťovat informace přímo na prodejně.


2. Hodnocení alternativ


Jak mě zákazníci v tomto stádiu naleznou?

➜ Většinou tak, že jsme se kvalifikovali do výběru dle odpovídajících kritérií, které je zákazník ochoten akceptovat, ale soutěžíme v tomto stádiu s konkurencí.
➜ Příležitostí je vyhledávat články nebo fóra, kde se lidé baví o značkách vaší konkurence a tyto místa komentovat a zmínit i svou vlastní značku.


Jaký druh informací v tomto kroku zákazníci potřebují?

➜ USP – co nás odlišuje od konkurence?
➜ Jak jsou stálí zákazníci spokojeni s naší službou?
➜ Vlastní odborné studie, díky kterým se vaše společnost v povědomí umístí do role autority v tomto odvětví. Lze využít i jako dokument ke stažení za vložení emailu.


Jakým způsobem zjistím, že se posunuli z jednoho stádia do druhého?

➜ V případě eshopu mohu sledovat, které objednávky nebyli dokončeny a dále navázat komunikaci.


3. Nákupní rozhodnutí

➜ Rizika spojená s nepřehledným nákupním procesem.
➜ Zákazník může být ovlivněn emocemi a na poslední chvíli se rozhodnout nekoupit.
➜ Prezentace USP a faktory důvěryhodnosti nám pomohou, aby zákazník vydržel a nakoupil.