Show, Blog

Mystery shopping

Mystery shopping zlepší vaše podnikání

Mystery shopping se v ČR používá také a divili byste se jak často.

Výraz Mystery shopping, nebo tzv. Mystery shoppers je také počeštěn jako falešné nakupování, nebo falešný zákazník.

Tato metoda testování v praxi (nejčastěji testování fungování procesů a lidí přímo na prodejně, nebo po telefonu) pomáhá dostat odpověď na zásadní otázky slabých míst prodejů a výkonu jednotlivých obchodníků. Také se dozvíte, zda lze vaši službu snadno vyhledat, nakoupit a zda existuje srozumitelná komunikace na webu, ale i při kontaktu s prodejcem.

Pomocí Mystery shoppingu můžete prozkoumat i svou konkurenci. Díky tomu získáte důležité argumenty např. do svých marketingových kampaní, nebo pro lepší orientaci na trhu a při plánování strategie.

Mystery shopping se provádí vyškolenými “falešnými zákazníky”, které můžete organizovat svépomocí, nebo si tuto službu objednat od specializované agentury. V praxi se pak provádí předem zvolené scénáře nákupů, nebo komunikace a po ukončení mystery shoppingu se nasbírané dojmy a zjištění prezentují formou doporučení.

Mystery shopping není metoda jak nachytat vaše zaměstnance, ale jak kontinuálně zlepšovat zákaznický dojem, odstranit slabá místa, připravit pro zaměstnance konkrétní školení, nebo zlepšit chápání produktu a jeho prezentaci.

Mystery shopping se provádí také online, např. v eshopu, kde se také testovaná skupina drží předem daného scénáře.