Show, Blog

Nejhorší prezentační video

Nejhorší prezentační video vytvoříte tak, když uděláte více práce ve střižně a s efekty, než na přípravě. Snadno tak zapomenete na hlavní myšlenku a video pak ztratí konkrétní výzvu k akci.

Jedno takové video se mi podařilo vytvořit, když jsem se příliš nechal unést tím, jak to vypadá a zapomněl jsem kontrolovat, jak to vyzní.

5 základních pravidel pro dobré prezentační video

  1. V první chvíli řekněte, o čem video bude. Co v něm prezentujete, na jaký problém chcete poukázat, nebo jak ho dokážete vyřešit.
  2. Oslovujte své publikum tak, jakoby se s vámi znali již dlouho (přestože vás mnozí uvidí poprvé). Chovejte se tak, jako kdyby vaši diváci už loajální byli.
  3. Divák se rozhoduje během 8 sekund, zda u videa vydrží, proto na začátek nedávejte létající loga, nebo dlouhé úvodníky, které jsou obvyklé u televizních seriálů.
  4. Tělo videa udělejte stručné a nezapomeňte klasicky vyzdvihnout výhody, ne vlastnosti. Zákazník chce slyšet, jaké výhody mu služba přinese.
  5. Závěrem videa verbalizujte jasnou výzvu k akci. Má se jít divák podívat na váš web? Má si stáhnout nějakou příručku za e-mail? Má vás kontaktovat pro další konzultaci? Řekněte to a vyzvěte své diváky k provedení akce. Můžete je také motivovat některým z marketingových nástrojů (podpora prodeje, sleva, časově omezená nabídka, nabídka do vyčerpání volných míst, apod.).