blank

Jak vznikaly názvy 26 světových značek

Hledáte název pro svou novou značku? Chcete aby byl dobrý? Nebo snad skvělý? Dnes vám představím jak vznikaly názvy 26 světových značek TOP společností na světě!

Budete se divit, jaký původ mají názvy firem, které běžně znáte.

Mrkneme na:

 1. Adobe
 2. Amazon
 3. Apple
 4. Cisco
 5. eBay
 6. Epson
 7. Firefox
 8. Google
 9. Hewlett-Packard
 10. ICQ
 11. Intel
 12. Linux
 13. Lotus
 14. Microsoft
 15. Nokia
 16. Novell – Micro Focus
 17. Sony
 18. Yahoo!
 19. Škoda
 20. Zetor
 21. Carrefour
 22. Haribo
 23. Jeep
 24. Audi
 25. Danone
 26. Subaru
blank

Co je obchodní sdělení dle zákona 480/2004 Sb.

Co je telemarketing?

Jde o hovory po telefonu ze strany call center, obchodních či marketingových společností, které se tímto způsobem snaží oslovit nové, stávající, nebo bývalé zákazníky pro zakoupení produktů nebo služeb, případně je účelem hovoru snaha získat marketingově cenné informace.

Následující text se týká nevyžádaných marketingových hovorů, které jsou uskutečňovány bez vazby na předchozí vztah mezi volaným a volajícím. V případě, že vám volá s telemarketingovou nabídkou obchodník, u něhož jste nakupovali nebo využili službu, není takové jednání a priori porušením GDPR. V takovém případě přejděte na předposlední bod tohoto dokumentu „Vznést námitku proti zpracování osobních údajů“.

Jak zabránit nevyžádanému telemarketingu?

Stávající zákon o elektronických komunikacích nevyžádaný telemarketing výslovně nezakazuje, ale s využitím ustanovení tohoto zákona jej lze výrazně omezit. Možností je postupovat dle ustanovení § 95 a 96 tohoto zákona, podle kterých je možné zaznamenat ke kontaktu účastníka uvedenému ve veřejném seznamu, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu. Nerespektování této vůle účastníka je přestupkem. Účastníci zapsaní do veřejného telefonního seznamu s poznámkou zákazu marketingového volání se mohou obracet s oznámením o porušení zákona přímo na Český telekomunikační úřad. Zápis do veřejného seznamu bezplatně účastníkům zajistí telefonní operátor.

Jestliže není vaše telefonní číslo ve veřejném telefonním seznamu označeno zákazem marketingových volání,
může být kontaktováno.

K aktivní ochraně před nevyžádaným telemarketingem lze využít i možnosti „chytrého“ telefonu a využívat aplikace sloužící k blokování nevyžádaných marketingových hovorů. Jde například o aplikaci typu Nevolejte.cz – Stop Otravům!

Vedle technické možnosti blokace některých příchozích hovorů ve svém mobilním telefonu má volaný účastník možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci, která provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele. Ustanovení § 5b tohoto zákona a násl. Příloha 2, písm. c)
definuje agresivní obchodní praktiky:

Pokud podnikatel opakovaně činí spotřebiteli nevyžádané nabídky prostřednictvím telefonu, faxu, elektronické pošty, nebo jiných prostředků na dálku, s výjimkou vymáhání splatných smluvních závazků způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy.

Jak se bránit nevyžádanému telemarketingu a jak mu předcházet?

Uvést ve veřejném seznamu, že si nepřejete být kontaktován/a za účelem marketingu

Pokud jste již dříve souhlasili s uvedením vašich kontaktních údajů ve veřejném telefonním seznamu, obraťte se na svého telefonního operátora a požádejte jej o uvedení zákazu kontaktování za účelem nabízení obchodu a služeb (přímého marketingu) v tomto seznamu. Dále je možné se obrátit přímo na vydavatele veřejného telefonního seznamu a požádat jej o uvedení zákazu marketingového volání.

Nesdělovat své osobní údaje volajícímu

Nesdělujte své osobní údaje v průběhu nevyžádaného hovoru, zejména pokud nejste schopni identifikovat volajícího. V některých případech volající zná pouze vaše jméno a příjmení, ale hned na začátku hovoru vás vyzve ke sdělení dalších osobních údajů (např. e-mailové adresy, adresy bydliště, data narození atd.), např. pod záminkou ověření totožnosti příjemce hovoru. Pokud máte jakoukoliv pochybnost o nutnosti sdělovat údaje, je lépe další komunikaci s volajícím ukončit.

Identifikovat volající subjekt

Poznamenejte si, kdo vám volal, případně jménem jaké společnosti. Pokud je vaše číslo zapsáno ve veřejném seznamu s poznámkou, že si nepřejete být kontaktováni marketingovými hovory, můžete se obrátit na Český telekomunikační úřad se stížností.

Nevíte, kdo vám volal?

Pokud neznáte identifikační údaje účastníka telefonní stanice, ze které je generováno obtěžující telemarketingové volání, můžete se obrátit na svého poskytovatele služeb elektronických komunikací, který je podle § 67 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích:

…povinen na vaši žádost provést identifikaci účastnického čísla, ze kterého byla uskutečněna obtěžující volání, a to zpětně u konkrétních volání, která jste označil jako obtěžující.

Vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Po identifikaci subjektu (název společnosti, adresa, příp. IČO), který vám volal, se na něj můžete písemně obrátit a vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého telemarketingu. Jakmile vznesete námitku, správce osobních údajů podle čl. 21 odst. 3 GDPR musí přestat bez zbytečného odkladu osobní údaje pro telemarketing zpracovávat.

Požádat o informaci o zdroji získání vašich osobních údajů

Ochrana před nežádoucími telemarketingovými hovory uvedená v § 96 zákona o elektronických komunikacích se nevztahuje na volání uskutečněná z jiných zdrojů, než je veřejný seznam. Volající (marketingová společnost nebo jiný subjekt) totiž může využívat vlastních databází, které nezískal přímo od poskytovatele telekomunikačních služeb.

Ke zjištění, z jakého zdroje volající váš telefonní kontakt získal, je možné využít čl. 15 odst. 1 GDPR a požádat písemně volajícího o informaci o zpracování vašich osobních údajů a konkrétně i zdroji (původu) vašich osobních údajů, které k volání využil.

blank

Nevyžádaný hovor – Cold Call analýza 2/2

Druhý díl analýzy nevyžádaného hovoru je venku! Napište do komentářů, co vás nejvíc zaujalo.

V tomto dílu si například poslechneme, velmi sofistikovanou manipulační metodu, na kterou jsem se nechal nachytat i já sám. Během hovoru totiž operátorka tvrdí, že prodává originální toner HP, který nahradí 3 originály a 5 repasů.

Nejprve mě zaráželo, jak může jeden originální HP toner stejného typu nahradit 3 ty stejné tonery. Nedávalo to smysl, ale můj mozek nedokázal tuto proti otázku položit včas. Prostě jsem to akceptoval a v telefonu se neptal. Škoda, možná bychom se hned dozvěděli pravdu.

Věc se má tak, že paní totiž velmi obratně používala slovíčko “originální”. Když se bavila o HP tonerech, zaměňovala tyto dva základní pojmy do jednoho slova:

Originální HP toner = ve smyslu toneru, který je přímo od výrobce HP

Originální HP toner = ve smyslu jejich vyrobeného šmejdu, který je ale jejich originální a je pro HP tiskárny (tedy podle recenzí to tam moc lidem ani nepasovalo a dokonce v jedné recenzi psal zákazník rozhořčeně, že mu to rozbilo tiskárnu).

Díky této technice pak telefonní operátorka dokáže v zákazníkovi vyvolat pocit, že si kupuje originální HP toner vyrobený přímo výrobcem HP. To samozřejmě ovlivňuje i akceptaci vyšší ceny, kterou nabízí tržně o něco menší, díky 10% slevě. Tuto slevu nabízela ihned v telefonátu. Je jasné, že se o žádnou slevu nejedná, protože žádný originální toner neprodává.

Dalším důležitým momentem byly moje otázky na typ toneru, který prodává. Ptal jsem se na typové značení toneru, protože každý toner má své označení (v rámci jeho kapacity – počet vytištěných listů) dané výrobcem. V tomto případě výrobcem HP, protože jsem měl dojem, že kupuji originál. Zde jsem se asi 2x ptal na tento kód a ve všech případech mi paní diktovala kód označení mé tiskárny, nikoli toneru. Proč? No přece kdyby prodávala originál od výrobce, nebyl by to žádný problém přečíst tento kód toneru. Jenomže v případě, že prodávají svůj padělek, tak takové označení bude zcela rozdílné a ihned bych poznal, že se nejedná o HP toner, ale úplně něco jiného.

Tuto teorii také potvrzuje chybějící výčet tonerů na jejich webových stránkách, které jsou pouze na oko postavené, stejně tak jejich Facebook stránka a Youtube channel, který v několika videích vyzývá k práci v call centru.

blank

Nevyžádaný hovor – Cold Call analýza 1/2

V dnešním dílu si poslechnete nevyžádaný hovor, který jsem obdržel na svém mobilním telefonu. Tentokrát jsme se nezabývali otázkami:

“Odkud máte moje číslo?

“Proč mi nutíte něco, co nepotřebuji? apod.

Ale naopak jsme si zahráli roli ideálního respondenta, ze kterého se během hovoru stává tzv. “Lead” – čili potenciální zákazník, u kterého můžeme prokazatelně obhájit pravděpodobnost k pozitivnímu nákupnímu rozhodnutí. Tato modelová ukázka slouží ke vzdělávacím účelům a jako upozornění na manipulativní techniky, které se při podobných nevyžádaných hovorech běžně vyskytují.

Napište do komentářů, jak se vám první díl líbil a příští týden se můžete těšit na závěrečný druhý díl, kde to teda bude masakr.

blank

Proč mobily stojí až 50 000 Kč? Conjoint analýza

Ceny u produktů, které mají volitelné vlastnosti a parametry se nastavují podle tzv. Conjoint analýzy. Pomocí této marketingové výzkumné metody nastavujeme cenové hladiny podle důležitosti jednotlivých součástí produktu, které zákazník preferuje.

V praxi u mobilních telefonů to pak vypadá tak, že zákazník navštíví například e-shop, kde si zvolí velikost úhlopříčky (již zde se cena odlišuje), následně barvu, která u mobilů obvykle nebývá zpoplatněna (ale i takové varianty existují, např. automobily, kde se za určitou barvu připlácí). A nakonec zvolí velikost úložiště (zde bývá navýšení nejvyšší, protože je tento parametr vnímán jako podstatný). Výše příplatku se pak odvíjí od technologické náročnosti, nákladů na výrobu, ale dost často i na základě emocí, uměleckého dojmu, principu jedinečnosti, apod.