Blog, Show

PEST analýza při které neusneš

PEST analýza je jedna z nejvíce rozsáhlých analýz. PEST zkratka nám napovídá, které vlivy budeme zkoumat:


➜ P – politické vlivy
➜ E – ekonomické vlivy
➜ S – sociální vlivy
➜ T – technolovické vlivy


Jedná se o makro analýzu vnějšího okolí firmy. PEST analýza nám má dát odpovědi na základní otázky ze současného stavu kolem nás.


➜ Které z faktorů mají vliv na podnik?
➜ Jaké jsou možné účinky těchto faktorů?
➜ Které z nich jsou v blízké budoucnosti pro podnik nejdůležitější?

Politicko-legislativní vlivy

➜ Antimonopolní zákony
➜ Ochrana životního prostředí
➜ Ochrana spotřebitele
➜ Daňová politika
➜ Regulace v oblasti zahraničního obchodu
➜ Pracovní právo
➜ Politická stabilita

Ekonomické faktory

➜ Hospodářské cykly
➜ Trendy HDP
➜ Devizové kurzy
➜ Kupní síla
➜ Úrokové míry
➜ Inflace
➜ Nezaměstnanost
➜ Průměrná mzda
➜ Vývoj cen energií
➜ Daňové zatížení

Sociálně-kulturní faktory

➜ Demografický vývoj populace
➜ Změny životního cyklu
➜ Mobilita
➜ Úroveň vzdělávání
➜ Přístup k práci a volnému času

Technologické vlivy

➜ Vládní podpora R&D
➜ Celkový stav technologie
➜ Nové objevy
➜ Změny technologie
➜ Rychlost zastarávání