Show, Blog

Plánovací porada velkého šéfa

Plánovací porada by se neměla protahovat a musí mít jasnou strukturu. “Velký šéf” by se měl předem dané agendy držet také.

Vedení porady je důležitý úkol a provádí ji vybraný leader, který je schopen diskuzi začít, vést a ukončit.

Pro každou plánovací poradu je nutné připravit agendu a rozeslat ji všem účastníkům tak, aby se mohli všichni na poradu připravit.

Čas plánovací porady dodržujte a využijte diskuzi k tématům, které nejsou vyjasněné.

Inspirativní „zákon“ vyhlásil v Amazonu jeho zakladatel Jeff Bezos. Říká mu „pravidlo dvou pizz“. Zní jednoduše:

„Nikdy nepořádej schůzku, na které by se z dvou pizz nenajedli všichni.“

Když máte velký tým, rozdělte ho do menších pracovních skupin a z každé skupiny si pozvěte jen jejího leadera.