Show, Blog

Strategie tvorby nízkých cen

Tento díl je věnován technikám cenotvorby, při strategii nízkých cen. Je to jedna z nejčastějších strategií na trhu, kde je přítomna komoditizace produktů a služeb.

Co je to komoditizace? Měli jsme na to už jeden vysvětlující díl, který můžete zhlédnout zde: https://youtu.be/NNViBKi_0sY

Tento díl navazuje na cenovou válku, kterou jsme rozebrali detailně v tomto dílu: https://youtu.be/3v1srri_G44