Blog, Show

Jak vytvořit silnou značku

Branding je proces tvorby vizuální identity. Často se tímto termínem zabývají grafická studia. Brand Building je zase téma pro marketéry, kteří mají práci s prováděním aktivit spojenými s rozšiřováním povědomí o firmě se zanecháním toho správného dojmu.

Brand building

Pod Brand building spadá více činností a netýkají se pouze marketingu. Nejčastěji je to vztah s veřejností (PR), zaměstnavatelská značka, obalový design, péče o zákazníka. Aby myšlenka a vize značky byla prostoupena celou firmou, musí být s její vizí seznámeni všichni, kdo ve firmě pracují. Často je vytvoření značky spojováno i s přístupem k zákazníkům (McDonalds, Apple, Avis, Mercedes Benz, ZeptejSeFilipa 😉

Obsah:

1:39 – Název značky
4:26 – Vlastnosti značky

Vlastnosti značky

Ochranná známka

Ochranná známka je nehmotným majetkem firmy. Jedná se o zápis v rejstříku konkrétního registrátora. V České republice spravuje zápis ochranných známek Úřad průmyslového vlastnictví

Nejčastěji se chrání názvy a loga značek anebo slogany (před zneužitím konkurencí). Méně často se podaří získat ochrannou známku třeba i jenom na barvu, melodii nebo tvar obalu.